Sport, torsdagar kl. 19:30-21:00

På torsdagkvällar träffas vi i Munkhätteskolans gymnastikhall för att spela fotboll, basket och innebandy tillsammans Skriv till oss på vår facebooksida eller info@adventkyrkan.se om du önskar att vara med.

Bibelstudier, lördagar kl 10:00

Varje lördag kl 10:00 så finns det bibelstudier i olika grupper som studerar bibeln utifrån ett bibelstudiumhämfte och som har olika tema varje kvartal. Bibelstudiehäftet kan beställas och prenumerereas eller laddas ner som PDF.

Gudstjänster, lördagar kl 11:30

Vi träffas varje lördag kl 11:30 för gemensam Gudstjänst.
Våra gudstjänster vänder sig till alla generationer och vi låter dem därför vara varierade och brett utformade. Vi vill ge tillfälle att möta Jesus för första gången, samtidigt som vi vill ge uppbyggelse för dig som vill växa i din tro.
Gudstjänsterna hålls vanligtvis på svenska men tillgång till tolkning på engelska finns.