adventkyrkan

Vi är en levande församling med Jesus Kristus i centrum och Bibeln som grund. Vi älskar att växa tillsammans i en gemenskap som inkluderar alla åldrar och kulturbakgrunder. Vi tror att den kärlek och nåd som vi upplever varje dag från Gud är något som vi ska förmedla vidare.
Eftersom Jesus tog hand om människors både fysiska och andliga behov tror vi också på hälsan för hela människan. Vi vill därför vara en plats där vi hjälper varandra till välbefinnande på det fysiska, mentala, sociala och andliga planet.
Varje vecka finns det därför möjlighet att ta del av bibelstudiegrupper, bönemöten, gudstjänster och
andra sociala och andliga arrangemang.
I flera år har vårt populära vegetariska julbord hjälpt många att se fördelarna med en växtbaserad
kost. Församlingen arrangerar också regelbundna hälsoutställningar där besökare kan utföra
gratishälsotester, få tips och inspiration för en hälsosam livsstil samt träffa läkare för individuell
rådgivning.
Genom allt detta hoppas vi kunna hjälpa andra att lära känna Jesus Kristus, vår Frälsare och Gud.