Det händer i kyrkan

VIKTIG INFORMATION – Malmö Adventkyrka stängd till slutet av augusti

Alla samlingar och aktiviteter i Malmö Adventkyrka är inställda till slutet av augusti.

[Information following in English]

På grund av den rådande situationen kring Corona-viruset och de pågående renoveringarna av kyrkan kommer vi tills vidare inte ha några samlingar i kyrkan; varken bibelstudier, gudstjänster eller barn-/tonårsaktiviteter. Församlingsledningen återkommer med information om när det blir möjligt att samlas igen.

Följande evenemang kommer alltså att ställas in:

Africa Day
Matlagningskurs
Loppis
Hälsoföreläsningar
Gemensamma luncher

Adventkyrkan på Ekebyholm kommer sända live varje sabbat på Adventistplay:
10.00 Bibelstudium
11.30 Gudstjänst
Livesändningen hittar du här: https://adventistplay.se/ekebyholms-adventkyrka-1185-5
Eller här: https://adventistplay.se. Och sedan klickar du på LIVE längst upp till vänster.

Tidigare inspelade predikningar från olika församlingar i Sverige hittar du här:  https://adventistplay.se/kategorier/forsamlingar/7

Hope Sabbath School kan du följa här (engelska):  https://hopechannel.se/lara/hope-sabbath-school/1061/1

Vi vill uppmuntra till bön och andakt i hemmet. Dagliga andakter, filmer, poddar och läsning finns på www.hopechannel.se.

 

ENGLISH – IMPORTANT INFORMATION

All gatherings and activities in Malmö Adventist Church are canceled until the end of August.

Due to the current situation around the Coronavirus and the ongoing renovations of the church, we will not have any gatherings in the church; neither Bible study, worship, nor children/teen activities. The church board will come back with information on when it will be possible to meet again.

The following events will, therefore, be canceled:
Africa Day
Cooking Course
Second-hand market
Health lectures
Fellowship meals

The Adventist Church at Ekebyholm will broadcast live every Sabbath on Adventist play:
10.00 Bible Study
11.30 Divine Service

The live broadcast can be found here: https://adventistplay.se/ekebyholms-adventkyrka-1185-5 or here: https://adventistplay.se. And then click LIVE in the top left corner.

Previously recorded sermons from various congregations in Sweden can be found here: https://adventistplay.se/categories/forsamlingar/7

Hope Sabbath School you can follow here (English): https://hopechannel.se/lara/hope-sabbath-school/1061/1

We want to encourage prayer and devotion at home. Daily devotions, videos, podcasts, and reading material are available at www.hopechannel.se.