Det händer i kyrkan

Samlingar i Malmö Adventkyrka inställda tills vidare – men online gudstjänster fortsätter

Alla samlingar och aktiviteter i Malmö Adventkyrka är inställda tills vidare – men online gudstjänster fortsätter
På grund av den rådande situationen kring Coronaviruset kommer vi tills vidare inte ha några samlingar i kyrkan; varken bibelstudier, gudstjänster eller barn-/tonårsaktiviteter. Församlingsledningen återkommer med information om när det blir möjligt att samlas igen.

Gudstjänsten den 21/11 kan följas via vår facebooksida: facebook.com/adventkyrkan och startar kl. 11:30

 

All gatherings and activities in Malmö Adventist Church are canceled until further notice – but services online continue
Due to the current situation around the Coronavirus, we will not have any gatherings in the church; neither Bible study, worship, nor children/teen activities. The church board will come back with information on when it will be possible to meet again.

The service on November 21 can be followed via our facebook page: facebook.com/adventkyrkan and starts at 11:30.