Adventkyrkan i Malmö är en levande gemenskap med bibeln i centrum. Varje vecka bedrivs olika bibelstudiegrupper och bönemöten, ungdomsverksamhet, scoutverksamhet och andra sociala arrangemang som regelbundna knytluncher som alla besökare gratis kan ta del av. Regelbundna föredragsserie om en mängd olika ämnen har genom åren gjort församlingen känd som en plats där man studerar bibelordet och växer i gemenskap.

Församlingen engagerar sig starkt i att hjälpa andra människor genom uppmuntran till ett positivt välbefinnande på ett fysiskt, mentalt, social och andligt plan. I flera år har därför det populära vegetariska julbordet hjälpt många att se fördelarna med en växtbaserad kost och familjär gemenskap. I harmoni med det så har församlingen regelbundet arrangerat hälsoutställningar där besökare kan utföra gratis hälsotester, få tips och inspiration för en hälsosam livsstil samt träffa läkare för individuell rådgivning.