Det händer i kyrkan

Moseböckerna

Har du någon gång funderat på de underliga lagarna och berättelserna i Moseböckerna? Hur mycket är trovärdigt? Vad gäller och vad gäller inte för oss idag? I denna kurs går vi djupt i 1:a-5:e Mosebok och studerar lagarna och berättelserna och vad de betyder för oss idag.

Ämnena inkluderar:
1. Vem skrev Moseböckerna?
2. Skapelsen
3. Syndafallet
4. Floden
5. Nationernas uppkomst och Abrahams kall
6. Abrahams äventyr
7. Isak och Jakob
8. Josef och hans bröder
9. Moses födelse och kallelse
10. Plågorna över Egypten
11. Uttåget och Röda Havet
12. Sinai och de tio budorden
13. Gamla förbundet & Guldkalven
14. Helgedomstjänsten
15. Skumma lagar, dödsstraff och evangelium
16. Uppror vid gränsen till Kanaan
17. Erövringen av Basan
18. Bileam och Baal Peor
19. Det nya förbundet i Moab
20. Moses död

Följ oss på Facebook för kommande mötestillfälle.