Det händer i kyrkan

Värna om familjen

Fredag 30/11 18:00 – 10 hemligheter till sunda relationer
Lördag 1/12 11:30 – Att laga med guld
Lördag 1/12 18:00 – Glad och frisk! Att balansera sina känslor

Våra familjerelationer är ofta det mest värdefulla vi har. Och även om vi verkligen vill att de ska vara lyckliga, så är det inte alltid så lätt som vi skulle vilja att det var. De goda nyheterna är att det finns några enkla idéer som kan göra stor skillnad. Kom med och upptäck vilka de är. Föreläsningarna är på engelska och översätts framifrån till svenska.

Karen Holford, från England, har mer än 13 års erfarenhet som kvalificerad familjeterapeut, och 35 års erfarenhet av äkenskap med sin man, Bernie. Hon har tre vuxna barn och tre barnbarn. De har alla lärt henne så mycket om familjeliv, kärlek, konfliktlösning, förlåtelse och firande. Hon har skrivit mer än 15 böcker för familjer och barn, och hundratals artiklar om relationer för tidningar över hela världen. Hon tycker om att vara kreativ, vandra i naturen och utforska nya städer (som Malmö).

 

ENGLISH DESCRIPTION

Upholding the Family

Friday 30 Nov, 6 PM – Ten Secrets to Healthy Relationships
Saturday 1 Dec, 11:30 AM – Mending with Gold
Saturday 1 Dec, 6 PM – Happy and Healthy! Balancing your emotions
Our family relationships are often the most valuable things we possess. And though we really want them to be happy, it’s not always as easy as we’d like it to be. The good news is that there are some simple ideas that can make a big difference. Come along and find out what they are.
ABOUT THE PRESENTER
Karen Holford has more than 13 years experience as a qualified family therapist, and 35 years experience of marriage to her husband, Bernie. She has three adult children, and three grandchildren. They have all taught her so much about family life, love, peacemaking, forgiveness and celebration. She has written more than 15 books for families and children, and hundreds of articles on relationships for magazines all around the globe. She loves being creative, walking in nature, and exploring new cities, like Malmö.