Besökare välkomna utan restriktioner

Regeringen och FHM har beslutat att ta bort restriktioner för antalet deltagare på evenemang, vilket betyder att besökare inte längre behöver anmäla sig i förväg för att komma till gudstjänsten i Malmö Adventkyrka.

Varmt välkommen till vår gudstjänst i kyrkan på lördagar!
10:00 Bibelstudium (svenska, engelska och ungdomar)
11:30 Gudstjänst med predikan

OBS! Stanna hemma om du nyligen varit sjuk eller är sjuk nu.

Nya restriktioner

Regeringen och FHM har kommit ut med nya restriktioner som träder i kraft den 12:e januari.

Detta innebär att alla som vill komma till kyrkan på lördagarna framöver måste anmäla sig i förväg för att boka sin och sina anhörigas plats till församlingens email: info@adventkyrkan.se.

Vi har ett max kapacitet på 50 deltagare med anvisad sittplats utöver de som tjänstgör. Därför är det viktigt att du anmäler dig.

De som tjänstgör under gudstjänsten behöver dock inte anmäla sig (förutom de anhöriga som räknas som publik).