En uppfriskande plats för dig som söker andligt fördjupning

Bibelutdelning i Kyrkan

Categories: Det händer i kyrkan

bibelutdelningI vår kyrka har vi många barn och några av dom har nu blivit så pass stora att de själv kan läsa och studera bibeln. Lördagen den 23 mars hade vi en speciell gudstjänst för just våra juniorer som vi kallar dom, där de fick sin alldeles egna bibel av församlingen. Under gudstjänsten läste dem vars en text ur sin nya bibel. De texter som lästes var 2 timotheosbrevet 3:14-15, Psaltaren 119:105, Psaltaren 119:18, Jesaja 55:10-11 och Psaltaren 19:8-12, de kan läsas här nedan. Må Gud fortsätta välsigna våra juniorer i deras fortsatta resa genom livet med Jesus vid sin sida.

2 Tim 3:14-15 14 Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det, 15 och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus.

:

Psa 119:105 Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.

:

Psa 119:18 Öppna mina ögon, så att jag ser undren i din undervisning.

Jes 55:10-11 10 Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta,11 så skall det vara med ordet som går ut från min mun.Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, och utfört det vartill jag har sänt ut det.

Psa 19:8-12 8 Herrens undervisning är fullkomlig,den ger själen nytt liv. Herrens vittnesbörd är sant,det gör enkla människor visa.9 Herrens befallningar är rätta, de ger glädje åt hjärtat. Hans bud är klart, det upplyser ögonen.10 Herrens fruktan är ren, den består i evighet. Herrens domslut är sanna, de är alla rättfärdiga.11 De är dyrbarare än guld,än mängder av fint guld. De är sötare än honung, än renaste honung.12 Genom dem blir din tjänare varnad, den som följer dem får stor lön.