Besökare välkomna utan restriktioner

Regeringen och FHM har beslutat att ta bort restriktioner för antalet deltagare på evenemang, vilket betyder att besökare inte längre behöver anmäla sig i förväg för att komma till gudstjänsten i Malmö Adventkyrka.

Varmt välkommen till vår gudstjänst i kyrkan på lördagar!
10:00 Bibelstudium (svenska, engelska och ungdomar)
11:30 Gudstjänst med predikan

OBS! Stanna hemma om du nyligen varit sjuk eller är sjuk nu.